One thought on “breaking wind

  1. hindi yun ang problema ko. Ang problema e kung sa pagbukas uli ng pinto ng elevator at sumakay ang isang napakagandang chick. Pano mo ipaliliwanag kung me amoy na hindi maganda?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *