You’re going the wrong way

karatula sa irvine na nagpapahiwatig sa paniniwala ng mga kristiyanong right wing tungkol sa anal sex. actually, ito rin ang paniniwala ng mga hard core muslims tungkol sa anal sex.


pagpapatunay lang na maliit lang ang mundo at kahit ang mga magkakaaway ay maraming pinagkakasunduan.


2 thoughts on “You’re going the wrong way

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.