1 thought on “ang kuto ni mario

  1. Ang kuto ay Hindi madaling Alisin sa ulo nang Tao kaya Yabang wala pang kuto ang Tao ay dapat umiwas nang Tao sa taong may kuto Dahil sa nakakahawa ito ang kuto ay. Pwedeng mag Simula sa lisa , kayumad at maging kuto naging itlog ito ng marami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.