waging heavy peace

unang libro para sa summer ang waging heavy peace ni neil young. dahil sa impluwensiya ng mga nakakatandang kapatid: di pa ko tuli eh idol ko na si neil young. in fact, ang “after the gold rush” siguro, kasama ng led zeppelin IV, dark side of the moon ng pink floyd, running on empty ni jackson browne at white album ng beatles ang mga album na bumilog sa panlasa ko sa musika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.