virgin

ang unang tanong ni sexist at taklesang mang boy nung may nakasalubong siyang kaibigang buntis na huli niyang makita ay nung nag graduate sila ng high school: “ay, eh di hindi ka na pala virgin, ‘no?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.