useless fact #11

kailangang humakbang ako ng isang libo, walong daan at walumpu’t dalawa bago ako maka isang milya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *