useless fact #007

hindi porke nalulon mo yung pustiso mo eh ibig sabihin na mayroon ka na ngayong pahintulot na mag toothbrush ng pwet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *