tikwas

shit, hindi na naman siya nakapag-ayos. bakit ba kasi ngayon pa siya kinuhanan ng litrato para sa passport? kung kailan tumikwas ang buhok niyang dati-rati nama’y hindi nagiging kachupoy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *