Ticking away the moments that make up a dull day

time anong oras na? limang minuto makaraan ang truck ng basura! ngyehehe. nag imbento ako ng wrist watch para sa mga malalabo ang mata. magandang balita ito para sa mga milyong milyong mga taong kailangan pang magsalamin upang malaman ang oras. simple lang ang design at ginamit dito ang mga latest swiss technology upang makagawa ng orasang matibay, maaasahan at may mga numerong madaling mabasa.

GENTLE READER: unkyel batjay, bakit ka naka helmet?

BATJAY: ah, sa sobrang laki kasi ng relo eh doon nakalagay ang baterya.

6 thoughts on “Ticking away the moments that make up a dull day

  1. Bosing, ayan ka na naman. Baka magiging dependent ka na sakin ah.

    Heto gawin mo.

    wag mong dalhin yung relo! Eswes, hindi mo na kailangan ang helmet. Gagaan ang feeling mo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.