The Kids are Alright

march 2009:

october 2003:


what can i say? nagsilakihan na ang mga bata samantalang kami’y tumatanda ng paurong.

11 thoughts on “The Kids are Alright

  1. Okay lang yun, sir. That is how things should be anyway. Mahirap kung ang bata e lalong bumabata at ang matanda e lalong tumatanda. Mapapabilis tayo lalo nun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *