The Fellowship of the Road

binabati ko ng peace sign ang lahat ng mga nakakasalubong kong biker pag papasok ako sa opisina. pakiwari ko kasi’y mayroong bond of sorts, kaming mga commuter na de padyak.

i call it the fellowship of the road.

6 thoughts on “The Fellowship of the Road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *