thank god for public toilets

alam ko nang lactose intolerant ako pero dahil reckless ay uminom pa rin ng isang basong gatas bago tumakbo sa trail. isa lang ang masasabi ko: maraming salamat sa nag imbento ng public toilet.

mabuhay ka, kung sino ka man!

One thought on “thank god for public toilets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.