tangina, ang haba ng pila ng mga nangangailangan ng drugs

shopping tip #001: huwag kang pupunta sa butika ng rush hour kung gusto mong makuha agad ang drugs mo.


One thought on “tangina, ang haba ng pila ng mga nangangailangan ng drugs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *