tanggalin mo ang iyong maskara, upang ikaw ay makilala

2 thoughts on “tanggalin mo ang iyong maskara, upang ikaw ay makilala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *