takipsilim texas

ang mahusay pag tag-init na hilagang bahagi ng daigdig eh kahit malapit nang mag ika-siyam ng gabi eh maliwanag pa rin.

Sunset

ang larawang ito ay hatid sa inyo ng titik “T” #takipsilim #texas #takbo #tagalog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.