space oddity

ang dahilan kung bakit gusto kong maging astronaut ay para makanta ang “space oddity” ni bowie from outer space. kaya lang, nalaman ko na ako’y color blind at ang pangarap kong maging astronaut ay naunsyami.

pero salamat kay commander hadfield dahil tinutuo niya ang pangarap ko. i now live my dream vicariously through him.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *