sinigang

ang pinaka ayoko pag nagluluto ako ay ang pag handa ng mga rekado. ang pinaka ayokong ihanda sa lahat ay ang m]pagtalop ng gabi. madumi ito at nakakangawit, gardenget.

One thought on “sinigang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *