14 thoughts on “Long haired freaky people need not apply

  1. no on/off.

    hey classmate daisy. natawa ako doon sa pangalan ng hospital. maraming ganyan na literal translation sa china. every time akong bumibisita roon ay may nakikita akong mga sign. sadly, pagdating nitong olympics ay binabago na nila ang mga ito. i think mayroong group na ang ginagawa lang ay mag correct ng mga maling english.

    nawawala tuloy ang charm ng china. i love those signs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.