Give the can to Tan

ang magkapatid na Sigiripit at Sigiripat, ibigay mo ang lata kay Tan at iba pang mga joke ng pagkabatang borderline corny pero walang kamatayan at hanggang ngayon nakapagpapatawa paminsan-minsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.