si ganesh


ang paborito kong diyos – si ganesh: remover of obstacles, patron of arts and sciences, deva ng intellect at wisdom. sa pilipinas, siya rin ang diyos ng mga katol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *