Ruby Blade Pomade Blues

mahalagang balita…. dit-dit-di-di-dit-dit: isang babae sa florida ang hinuli ng mga pulis dahil nag-aahit ng pek-pek habang nagmamaneho. ang mahalagang balitang ito ay handog sa inyo ng ruby blade pomade, ang pomada ng mga nag-aahit.

3 thoughts on “Ruby Blade Pomade Blues

  1. bossing di na ako magtataka dito. sa florida i-95, katakutakot na ang nakita ko sa mga motorista habang nagmamaneho: may nagsisipilyo, may nakalabas ang paa sa bintana, may nagmamascara; may nagboblowdry ng buhok. kulang na lang makakita ako ng nagsasaing, o kaya nagmamadyong. sigurado mga pilipino yun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *