say cheese!

katatapos ko lang sa dentista. sexy raw ang bagang ko, sabi ng hygienist sa akin. thank you, ang sabi ko, sabay ngiting labas ang gilagid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *