salapi

Dear Mang Boy,

Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na nakatanggap ako ng malaking pera galing sa gobyerno.

Nagmamahal,
Unkyel BatJay

Salapi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *