jack of all fruits

sabi ng department of nutrition, hindi nakakapayat ang pagkain ng langka pwera lang kung hindi mo ito tatalupan.

2 thoughts on “jack of all fruits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *