puno ng duhat

hindi niya maalala kung kailan niya napatunayang hindi tutuong may tutubong halaman sa loob ng tiyan kapag nilulon mo yung buto, pero simula noon ay wala na siyang binubuga pag kumakain siya ng duhat.

One thought on “puno ng duhat

  1. Hahahaha. This is my first time to visit your site, Sir Batjay! And i find it very very humorous! I am enjoying it. Hard to find a blog that offer this kind of thing. I’m roger by the way!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *