PORTENDING EVIL OR HARM; FOREBODING; INAUSPICIOUS

dear unkyel batjay,

sabi mo sa previous post mo – “ominous” ang pagdating mo sa shanghai dahil nag landing ang eroplano ninyo ng tanghaling tapat. ano po ba ang ibig sabihin ng “ominous”? di po ba ito yung mga bagay na kumikislap sa dilim?

nagmamahal,
gentle readerGAGO! limousine naman yon eh.

ingat,
unkyel batjay

8 thoughts on “PORTENDING EVIL OR HARM; FOREBODING; INAUSPICIOUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.