pine tree without pine

pine tree malapit sa bahay namin sa irvine na pag tiningnan mong maigi ay hindi naman talaga pine tree. buko? gago, siyempre hindi. pag tiningnan mo yung pinaka tuktok, makikita mo yung antenna para sa cell phone.

cell phone tower ang pine tree actually, pinaganda lang ng mga telecomms para hindi “eye sore”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.