Papel de Hapon

shintaro, the samurai – unang subok ng pag drawing sa iPad, gamit ang sketchbook pro. oo virginia, puro na lang ako drawing.

ang tawag ko naman dito ay Pining Garcia.

One thought on “Papel de Hapon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *