paglalakbay ng buhay

subukan kahit na ang kaharap mo’y kamangha-manghang pagkabigo. ituloy ang paglalakbay kahit alam mong ika’y maliligaw. huwag matakot sa kung ano ang nangyayari sa mangyayari #mangboysnuggetsofwisdom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *