pagkain ng kabayo

naglakad ako sa damuhan at nagtalunan ang mga tipaklong. pakiramdam ko, para ulit akong limang taong gulang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *