kung mangarap ka’t maalimpungatan

pag yumaman ako, kukuha ako ng full time assistant na taga bukas ng butong pakwan.

One thought on “kung mangarap ka’t maalimpungatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *