LONG DISTANCE BLUES

oh yeah. nagkakahulihan ngayon dito sa opisina ng mga gumagamit ng long distance para sa mga personal calls. nung nag-audit ang corporate namin eh nakita nila na ang taas ng charges ng phone bill. sinilip nilang lahat at ginawan ng spreadsheet ang lahat ng mga calls. nakita nila na ang pinakamaraming overseas calls ay yung bansang pinakamaliit ang sales – India. hehehe… anong ibig sabihin nito? maraming bumbay ang nanggugulang sa personal overseas calls. na-track na rin nila kung sino-sino ang mga taong tumatawag ng overseas at lahat ng mga pangalan eh siyempre bumbay. hehehe.

di ko alam kung mahihiya na sila – kasi, ginawan ng presentation ang information at pinamigay sa lahat ng mga empleyado ang powerpoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.