ngongo jokes

sa pagkaka-alam ko, ang pilipinas lang ang bansa na may mga ngo-ngo jokes.

One thought on “ngongo jokes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *