National PI Day!

dahil national PI day ngayon at yaman din lamang na nataon din na semana santa, pinangako ko kay baby jesus na hindi ako kakain ng karne ng 3.14159265358979323846 na araw. #PiDay2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *