mommy is 89

birthday ng mommy ko ngayon. 89 years old na siya. sana patuloy siyang biyayaan para matagal ko pa siyang makapiling. tumawag ako kagabi sa kanya, maghahanda raw siya dahil may mga bisitang darating ngayon. buti naman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.