2 thoughts on “miss barrio talipapa question #1

  1. Kahit anong hayop, basta bulugan. Ke barakong baboy, stud na kabayo, o kaya naman Gorilyang may harem. Gusto ko lang malaman kung masarap talaga ang ganung buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *