MGA BAGONG BINABASANG COMICS

1. Batman: Manbat
2. Batman: Year One
3. Batman: The Dark Knight Returns
4. Death: at Death’s Door
5. Preacher: Until the End of the World
6. Preacher: Proud Americans

pesensya na, ngayon ko lang na-e-enjoy. medyo kasi nahinto ang pagbasa ko sa comics nung bata ako eh. ngayon lang bumabawi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *