eat all you can? can!

may buffet breakfast na sa goldilocks – $7.99, kaya lang sila maglalagay ng pagkain sa plato mo. ayaw ata nila na marami kuhanin mo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *