masabaw

ok lang na malapnos ang ngala-ngala niya, basta lamang makahigop siya ng mainit na sabaw. nangiti si steve habang tahimik na sinasabi niya sa sarili na oo nga, lalo na’t parating na ang kapaskuhan at medyo malamig na ang panahon, die hard talaga siya para sa royco chicken noodle soup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.