mango bango

Untitled

sana lahat ng tao sa mundo ay makatikim ng manggang pinitas sa bayang magiliw. pero huwag na lang, gusto ko, tayo lamang ang makakakain nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *