LBM with cough is deadly

cough shit

bagong nadiskubreng medical condition kung saan nagsasabay ang diarrhea at whooping cough. ang sabi ng mga kakagaling lang sa sakit na ito, isa raw ito sa pinakamahirap na naranasan nila at sobrang gastos daw sa labada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.