Lazarus, come forth!

march 31, 2011 is a date which will live in infamy.

sa sobrang pagmamadali ko kanina ay nabuhusan ko ng kape ang laptop ko. nangisay bigla ang screen at pakiwari ko ay wala na itong pag asang mabuhay na mag-uli. kung sakali man na ito’y magawa nga mga genius sa aming IT department, papangalanan ko siyang “Lazarus”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *