Las Vegas Rock and Roll Marathon

ang oras ko sa las vegas rock and roll half marathon ay 2:27:22 – ang sarap talagang tumawid sa finish line pagkatapos mong tumakbo ng mahigit dalawang oras. para kang nag orgasm ng labintatlong beses.

8 thoughts on “Las Vegas Rock and Roll Marathon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *