langaw at lamok

hindi talaga pwedeng ipaliwanag sa mga kabataan ang idea ng creationism dahil tatanda ang mga ito ng paurong. isa pa, mahirap ipaliwanag sa mga bata kung sino ang napangasawa ni cain, pagkatapos siyang pinalayas ng diyos.

at saka isang-isa pa, mahirap ding ipaliwanag sa mga bata kung bakit pa isinama ni noah ang mga lamok at langaw doon sa ark. sana nilunod na lang niya para wala tayong malaria ngayon at saka insektong mahilig mag swimming sa sabaw.

2 thoughts on “langaw at lamok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.