kuri kong

ayos, mukhang na approve ng supreme court and obama care. ngayon, pwede ko nang ipagamot ng libre yung kurikong ko.

kurikong… bilang na ang araw mo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *