kumakain ng apoy

5 years old siya nung una niyang maisipang kumain ng apoy. naalala niya ito na parang kahapon lang nangyari: magpapasko noong ininom niya yung laman ng bote ng 7-up na nakapatong sa dining room table. walang nagsabi sa kanya na gaas pala ang laman nito. hindi naman siya namatay (thank god) pero nag ngi-ngitngit pa rin siya hanggang ngayon kasi, hindi pa rin niya nalaman kung sinong gago ang maglalagay ng gaas sa bote ng 7-up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.