kropek

hindi napigilan ni mang boy na kumagat sa malutong na kropek kahit alam niyang sasabunutan siya ng katabi sa sine na taimtim na nanonood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *