ang mabait na pato

kapag namatay ang mabait na pato dito sa lupa. sasalubungin siya sa langit ng mga patong anghel na may malalaking pekpek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *