bombero ng diyos

kanta ng mga bata doon sa amin sa barrio talipapa kapag children’s mass: “bombero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan…”

siguro akala ng mga bata, mayroong sunog sa bahay ng diyos.

2 thoughts on “bombero ng diyos

  1. Na se-sense ko religious ka dati. ‘Wag ka na sanang magalit sa Dios kung naging victim ka ng maling relihiyon. Pray hard and keep seaching, malinaw na sayo ang mali, kailangan na lang mag open up- but still be guided, makikita mo rin ang kaharian nya. God Bless.

  2. – Seryoso ka ba, user above me? Para sa mga Katolikong Pinoy na hindi naging biktima ng pretense, ang paggawa ng joke tungkol sa relihiyon ay isang bagay na nagpapakita kung gaano ka-close sa buhay ng tao ang pananampalataya. I don’t think it’s wise to assume a person is godless just because he makes fun of the divine. I believe God has a sense of humor, and it is better than yours.

    – Unkyel Batjay: Noong bata ako, hindi ko alam ang kordero, kaya kaldero ang nasasambit ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *