ULYANIN

kanina sa banyo, muntik ko nang lagyan ng toothpaste ang pang-ahit ko. kung nagkataon sana, hehehe, sugat-sugat ang gilagid ko. (pregnant pause, habang nagmumuni-muni)…

…sabagay, maigi na iyon. kung shaving cream ang mailagay ko sa aking toothbrush, bubula bibig ko. bad yon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.